cjenik

Ponuda usluga 2019.

Grupni treninzi

Program / usluga

Interval

Cijena

Grupni trening

8 x mjesečno*

550 kn

Grupni trening

12 x mjesečno*

620 kn

Grupni trening

neograničeno*

700 kn

Individualni/poluindividualni treninzi

Program / usluga

Interval

Cijena

Individualni trening
(+ obavezna aktivna članarina**)

sat

200 kn**

Poluindividualni trening DUO (po osobi)
(+ obavezna aktivna članarina**)

sat

140 kn**

Poluindividualni trening 3-4 osobe (po osobi)
(+ obavezna aktivna članarina**)

sat

100 kn**

Programi i usluge

Program / usluga

Interval

Cijena

DROP IN*

1 dolazak

100 kn*

PREPAID
(iskoristivo u tri mjeseca)

10 dolazaka

800 kn

Paketi

Program / usluga

Interval

Cijena

Individualni trening + grupe neograničeno***
(iskoristivo u mjesec dana)

8 dolazaka

2000 kn***

Individualni trening + grupe neograničeno***
(iskoristivo u mjesec dana)

10 dolazaka

2300 kn***

Individualni trening + grupe neograničeno***
(iskoristivo u mjesec dana)

12 dolazaka

2600 kn***