GYMLab

Male grupe

Vježbanjem u malim grupama od najviše 4 osobe zadržat ćete maksimalnu kvalitetu usluge te ćete se dobro zabaviti i ostvariti željene rezultate.

Program treninga u malim grupama uključuje:

inicijalnu dijagnostiku
  • INBODI testiranje
  • FMS testiranje
  • screen opće posture tijela
izradu plana i programa treninga
  • prema rezultatima testiranja
nutricionističke savjete i izradu prijedloga prehrane
  • u suradnji s nutrcionistima našeg teama
privatni sat treninga
  • dogovoren u terminu koji odgovara klijentu
izradu pismenog povratnog feedbacka o napretku u radu
Prijavi se
cjenik usluga